KATA változások 2017-ben – 2. rész

KATA változások 2017-ben – 2. rész

600 400 Inwork

KATA – változások az átalányadózásban 2017-ben
A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója, 2012. évi CXLVII. törvény I – II. fejezet) egyre népszerűbb adózási forma Magyarországon, amely a jogszabályi változások 2017. január elsejei hatályba lépése után az adózók még szélesebb körének nyújthat megfontolandó alternatívát.

A bevételi értékhatár emelés következtében felmerülő lehetőségek ismertetése mellett azonban hasznos összefoglalni a KATA-val kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket. Három részes ismertetőnk második részében a KATA-t választó vállalkozások legfontosabb teendőit vesszük számba és kitérünk a KATA-s vállalkozási szerződések munkaviszonytól való elhatárolásának kérdésére.

Munkavállalót nem foglalkoztató, újonnan alakult KATA-s vállalkozás egyéb kötelezettségei, fizetendő közterhei:
–    NAV felé
o    KATA-s jogviszony létrejöttének bejelentése a NAV-nál (T1041 nyomtatványon)
o    számlázó szoftver, internetes számlázó rendszer használata esetén annak bejelentése (SZAMLAZO nyomtatványon)
o    KATA bevallás az adóévet követő év 02. 25-éig (KATA nyomtatványon)

–    tevékenység végzése szerint illetékes helyi önkormányzat(ok) felé:
o    bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá
átalány iparűzési adó alap (1990. évi C. törvény 39/B. §) választása esetén bevételtől és költségektől függetlenül önkormányzatonként 2.500.000,- Ft adóalap után kell megfizetni az iparűzési adót, amely Budapesten így jelenleg 50.000,- Ft/év összeget tesz ki (2.500.000,- x 2 %)
o    éves iparűzési adó kötelezettség 50 %-ának utalása az Önkormányzat felé minden év március 15-én és szeptember 15-én
o    átalány adózás esetén nincs bevallási kötelezettség

–    tevékenység végzése szerint illetékes kereskedelmi kamara felé:
o    kamarai regisztráció elvégzése
(https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html)
o    5.000,- Ft/év kamarai hozzájárulás utalása minden év 03. 31-éig

–    számlázás, bizonylatok:
o    a kisadózó az általa kiállított számlákon a „Kisadózó” szöveget köteles feltüntetni,
o    a kisadózó kibocsátott számláit, az azok pénzügyi teljesülését bizonyító bizonylatokat (pl. bankkivonatok), ÁFA körbe tartozóként költség számláit is köteles megőrizni.

Munkaviszonytól való elhatárolás
Fontos tudni, hogy az Adóhivatal az ellenőrzések során abból indul ki, hogy valójában munkaviszony jött létre a kisadózó és azon ügyfelei között, akiktől nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó bevétele származott egy naptári évben.

A munkaviszonnyá minősítés elkerülhető, amennyiben a kisadózó és ügyfele közötti gazdasági kapcsolat során az alábbi feltételek közül legalább kettő megvalósul:
a)    a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
b)    a kisadózónak a naptári évben legalább annyi bevétele származik egyéb ügyfeleitől, mint amennyi azon ügyfeleitől, akik nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó összeget fizettek ki a számára;
c)    ügyfele nem adhatott utasítást a kisadózónak a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
d)    a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
e)    a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem ügyfele bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
f)    a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

A fenti feltételek közül az a), c) és f) pontokban megjelöltek megvalósulása a vállalkozási szerződés megfelelő szövegezésével és az ellenőrzés során folytatott átgondolt kommunikációval minden további nehézség nélkül bizonyítható. Sok esetben a d) és e) pont szerinti feltételek megvalósítása sem ütközik különösebb nehézségekbe.

Három részes ismertetőnk nemsokára megjelenő harmadik részében KATA-t választó vállalkozások alanyairól,  2017-ben  fizetendő összegéről, értékhatáráról lesz szó. Amennyiben bármilyen kérdése merült fel a fentiek elolvasása után, keressen Bennünket bizalommal. Kattintson ide a kapcsolatfelvételhez.