Jogszabályok

Munka Törvénykönyve – 2012. évi I. törvény

A munkaügyi ellenőrzésről – 1996. évi LXXV. törvény

Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény

Személyi jövedelemadó – 1995. évi CXVII. törvény

Az egyszerűsített foglalkoztatás – 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről -39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról -1991. évi IV. törvény

Az üzemitanács-választásokkal kapcsolatos egyes kérdésekről –357/2009. (XII. 30.) Kormány rendelet

A munkavédelemről – 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló  5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről –33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról – 2011. évi CXCI. törvény

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről – 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

2016. évi Minimálbér

FEOR  – számok

TEÁOR – számok

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról –2003. évi CXXV. törvény

A  társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben –1997. évi LXXX. törvény