Monthly Archives :

december 2016

cafeteria 2017

Cafeteria 2017-ben

576 384 Inwork

Az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi táblázat szerint lehet tervezni a juttatásokat.

cafeteria2017

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, kihelyezett bérszámfejtés, bérszámfejtés olcsón, bérszámfejtés gyorsan, tűzvédelem, munkajogi képviselet

KATA változások 2017-ben – 3. rész

600 400 Inwork

KATA – változások az átalányadózásban 2017-ben

A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója, 2012. évi CXLVII. törvény I – II. fejezet) egyre népszerűbb adózási forma Magyarországon, amely a jogszabályi változások 2017. január elsejei hatályba lépése után az adózók még szélesebb körének nyújthat megfontolandó alternatívát. A bevételi értékhatár emelés következtében felmerülő lehetőségek ismertetése mellett azonban hasznos összefoglalni a KATA-val kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket. Három részes ismertetőnk harmadik részében a KATA-t választó vállalkozások alanyairól, 2017-ben fizetendő összegéről, értékhatáráról lesz szó.

A KATA fizetendő összegét az alapján tudjuk meghatározni, hogy a KATA-t választó főállású kisadózónak, vagy nem főállású kisadózónak minősül.

Mikor nem minősül főállásúnak a kisadózó?

 • Amennyiben valahol heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkajogviszonyban áll.
 • Illetve 2017. január 01-ét követően, aki egyidejűleg nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll.

Így ők 25.000 Ft/fő/hó forint tételes adó megfizetésére kötelezettek.

Minden főállású kisadózó pedig 50.000 Ft/fő/hó forint tételes adó megfizetésére kötelezett.

Ha az adózó szeretné, hogy a majdani ellátásainak összege emelkedjen, lehetősége van arra is, hogy magasabb úgynevezett emelt összegű tételes adót fizessen melynek összege 75.000 Ft/fő/hó.

2017. január 01-től változnak a kisadózók ellátásaira vonatkozó rendelkezések.

Havi 50.00 forintos adó megfizetésével a jelenlegi havi: 81.300 Forintról
2017. január 01-ét követően: 90.000 Forintra

Havi 75.00 forintos adó megfizetésével a jelenlegi havi: 136.2500,-forintról
2017. január 01-ét követően: 150.000 Forintra

nő az ellátások alapja.

Jelenleg a nem főállású kisadózó nem jogosult táppénzre a keresőképtelensége alatt – mivel nem fizet egészségbiztosítási járulékot, –  és a keresőképtelensége ideje alatt akkor is meg kell fizetnie a 25.000, Ft összegű tételes adót, ha a tevékenységét nem tudja folytatni a keresőképtelensége miatt.

A 2017. január 01-én hatályba lépő módosítások mentesítik a kisadózókat a tételes adó megfizetése alól, ha a tevékenységüket kereső képtelenségük miatt nem tudják folytatni.

Három részes ismertetőnkben bemutattuk a KATA adózási forma alapjait.
Amennyiben további kérdése merülne fel, keressen minket, kattintson ajánlatkérés menüpontunkra.

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás

KATA változások 2017-ben – 2. rész

600 400 Inwork

KATA – változások az átalányadózásban 2017-ben
A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója, 2012. évi CXLVII. törvény I – II. fejezet) egyre népszerűbb adózási forma Magyarországon, amely a jogszabályi változások 2017. január elsejei hatályba lépése után az adózók még szélesebb körének nyújthat megfontolandó alternatívát.

A bevételi értékhatár emelés következtében felmerülő lehetőségek ismertetése mellett azonban hasznos összefoglalni a KATA-val kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket. Három részes ismertetőnk második részében a KATA-t választó vállalkozások legfontosabb teendőit vesszük számba és kitérünk a KATA-s vállalkozási szerződések munkaviszonytól való elhatárolásának kérdésére.

Munkavállalót nem foglalkoztató, újonnan alakult KATA-s vállalkozás egyéb kötelezettségei, fizetendő közterhei:
–    NAV felé
o    KATA-s jogviszony létrejöttének bejelentése a NAV-nál (T1041 nyomtatványon)
o    számlázó szoftver, internetes számlázó rendszer használata esetén annak bejelentése (SZAMLAZO nyomtatványon)
o    KATA bevallás az adóévet követő év 02. 25-éig (KATA nyomtatványon)

–    tevékenység végzése szerint illetékes helyi önkormányzat(ok) felé:
o    bejelentkezés a helyi iparűzési adó hatálya alá
átalány iparűzési adó alap (1990. évi C. törvény 39/B. §) választása esetén bevételtől és költségektől függetlenül önkormányzatonként 2.500.000,- Ft adóalap után kell megfizetni az iparűzési adót, amely Budapesten így jelenleg 50.000,- Ft/év összeget tesz ki (2.500.000,- x 2 %)
o    éves iparűzési adó kötelezettség 50 %-ának utalása az Önkormányzat felé minden év március 15-én és szeptember 15-én
o    átalány adózás esetén nincs bevallási kötelezettség

–    tevékenység végzése szerint illetékes kereskedelmi kamara felé:
o    kamarai regisztráció elvégzése
(https://www.kamreg.hu/mkkir/index.html)
o    5.000,- Ft/év kamarai hozzájárulás utalása minden év 03. 31-éig

–    számlázás, bizonylatok:
o    a kisadózó az általa kiállított számlákon a „Kisadózó” szöveget köteles feltüntetni,
o    a kisadózó kibocsátott számláit, az azok pénzügyi teljesülését bizonyító bizonylatokat (pl. bankkivonatok), ÁFA körbe tartozóként költség számláit is köteles megőrizni.

Munkaviszonytól való elhatárolás
Fontos tudni, hogy az Adóhivatal az ellenőrzések során abból indul ki, hogy valójában munkaviszony jött létre a kisadózó és azon ügyfelei között, akiktől nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó bevétele származott egy naptári évben.

A munkaviszonnyá minősítés elkerülhető, amennyiben a kisadózó és ügyfele közötti gazdasági kapcsolat során az alábbi feltételek közül legalább kettő megvalósul:
a)    a kisadózó a tevékenységet nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette;
b)    a kisadózónak a naptári évben legalább annyi bevétele származik egyéb ügyfeleitől, mint amennyi azon ügyfeleitől, akik nettó 1.000.000,- Ft-ot meghaladó összeget fizettek ki a számára;
c)    ügyfele nem adhatott utasítást a kisadózónak a tevékenység végzésének módjára vonatkozóan;
d)    a tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll;
e)    a tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat nem ügyfele bocsátotta a kisadózó rendelkezésére;
f)    a tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg;

A fenti feltételek közül az a), c) és f) pontokban megjelöltek megvalósulása a vállalkozási szerződés megfelelő szövegezésével és az ellenőrzés során folytatott átgondolt kommunikációval minden további nehézség nélkül bizonyítható. Sok esetben a d) és e) pont szerinti feltételek megvalósítása sem ütközik különösebb nehézségekbe.

Három részes ismertetőnk nemsokára megjelenő harmadik részében KATA-t választó vállalkozások alanyairól,  2017-ben  fizetendő összegéről, értékhatáráról lesz szó. Amennyiben bármilyen kérdése merült fel a fentiek elolvasása után, keressen Bennünket bizalommal. Kattintson ide a kapcsolatfelvételhez.

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, kihelyezett bérszámfejtés, bérszámfejtés olcsón, bérszámfejtés gyorsan, tűzvédelem, munkajogi képviselet

KATA változások 2017-ben – 1. rész

600 401 Inwork

KATA – változások az átalányadózásban 2017-ben

A KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója, 2012. évi CXLVII. törvény I – II. fejezet) egyre népszerűbb adózási forma Magyarországon, amely a jogszabályi változások 2017. január elsejei hatályba lépése után az adózók még szélesebb körének nyújthat megfontolandó alternatívát. A bevételi értékhatár emelés következtében felmerülő lehetőségek ismertetése mellett azonban hasznos összefoglalni a KATA-val kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, teendőket. Három részes ismertetőnk első részében a KATA lehetséges alanyairól, fizetendő összegéről, értékhatáráról és az ÁFA-val való kapcsolatáról olvashatnak.

A KATA-t az alábbi vállalkozási formák választhatják adófizetési kötelezettségeik teljesítésére:

 1. egyéni vállalkozók
 2. egyéni cégek
 3. kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaságok
 4. kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaságok

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem végezhető a KATA keretein belül és nem is választható abban az évben, amelyben ebből a tevékenységből árbevétele volt a vállalkozásnak.

A KATA fizetendő összege:

 • 25000,- Ft / fő / hó nem főállású kisadózók esetében
 • 50000,- Ft / fő / hó főállású kisadózók esetében
 • választható magasabb összegű adó főállású kisadózók részére: 75.000,- Ft/fő/hó

A KATA teljes összegét meg kell fizetni minden egyes hónapra (a következő hó 12-éig), amelyben a vállalkozás a KATA hatálya alá tartozott.

A KATA pénzforgalmi szemléletű, azok a bevételek számítanak bele az értékhatárba, amelyeket a kisadózó az érintett időszakban ténylegesen meg is kapott.

A KATA bevételi értékhatára 2017-től nettó 12.000.000,- Ft / év, amely összegbe az ÁFA nem számít bele. A KATA hatálya alá év közben bejelentkezők árbevételi értékhatárának kiszámítási módja 2017-ben:
KATA hatálya alatt töltött hónapok száma x 1.000.000,- Ft

Itt kell megjegyeznünk, hogy az alanyi ÁFA mentesség értékhatára 2017-ben évi 8.000.000,- Ft-ra emelkedik (2007. évi CXXVII. törvény 188. § (2)). Tehát aki ki szeretné használni a KATA nyújtotta évi 12.000.000,- bevételi keretet, az ne válassza az alanyi ÁFA mentességet.

Amennyiben egy alanyi ÁFA mentes KATA-s meghaladja a 8.000.000,- Ft-os bevételi értékhatárt, akkor a 8 millió feletti bevételét már ÁFA-san kell számláznia, elveszti alanyi ÁFA mentes státuszát, amelyet 2 évig nem is választhat újra. Így a következő évben már az összes, KATA hatálya alatt szerzett bevételét ÁFA-val növelt összegben kell számláznia.

Az ÁFA hatálya alatt működő KATA-s vállalkozások – amennyiben nem csak bevételi, hanem költség számláikat is megőrzik – természetesen a költségszámlákban felszámított ÁFA-val csökkenthetik ÁFA befizetési kötelezettségüket, az ÁFA bevallásban – az egyéb ÁFA visszaigénylési szabályok betartása mellett – visszaigényelhető ÁFA-ként szerepeltethetik azt.

Három részes ismertetőnk nemsokára érkező második részében a KATA-t választó vállalkozások legfontosabb teendőit vesszük számba és kitérünk a KATA-s vállalkozási szerződések munkaviszonytól való elhatárolásának kérdésére.

Kérdése van? Keressen bennünket elérhetőségeinken vagy kattintson ide.

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, kihelyezett bérszámfejtés, bérszámfejtés olcsón, bérszámfejtés gyorsan, tűzvédelem, munkajogi képviselet

Hogyan változik 2017-ben a minimálbér?

600 400 Inwork

Minimálbér, Garantált bérminimum és járulék változások 2017-ben
Közzétették a bérmegállapodást, amely 2017 január elsejei hatályba lépése után érinti a minimálbért, a garantált bérminimumot és a munkáltatói terheket is a következő két évben.

A kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) összege:

 • 2017. január 1-től 15 százalékos emeléssel 127.500 Forint
 • 2018. január 1-től 8 százalékos emeléssel 138.000 Forint

A garantált havi bérminimum összege (legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók estében):

 • 2017. január 1-től 25 százalékos emeléssel 161.000 Forint
 • 2018. január 1-től 12 százalékos emeléssel 180.500 Forint

A munkáltatói adóterhek a következő években – több lépésben – csökkenni fognak.

A munkáltatók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke:

 • 2017. január 1-től 5 százalékpontos csökkentéssel 22 százalék
 • 2018. január 1-től 2 százalékpontos csökkentéssel 20 százalék

Amennyiben a versenyszférában 2017-ben legalább 11 százalékkal nő a bruttó átlagkereset az I-III.negyedévben az előző évi azonos időszakhoz képest, akkor további 0,5 százalékos szociális hozzájárulási adó csökkentéssel lehet számolni.

Amennyiben a reálkereseti mutató 6 százalékkal nő, úgy 2019-től további négy alkalommal fog csökkenni a szociális hozzájárulási adó mértéke. Előre várhatóan mindig 2 százalékponttal. De erről 2018. évet követően évente folytatnak majd egyeztetéseket.

Foglalkoztatási kedvezmények:
A szociális hozzájárulási adó csökkenésével az abból érvényesíthető kedvezmények maximum mértéke is 22 százalékra csökken.

Kérdése van? Keressen bennünket elérhetőségeinken vagy kattintson ide.

Mennyit és hogyan dolgozunk 2017-ben?

900 600 Inwork

Munkanaptár 2017-ben – hogyan alakulnak a jövő évben a munkanapok?

Senkinek sem mindegy, hogy melyik hónapban mennyit is kell dolgoznunk. Mi összegyűjtöttük nektek a 2017-es munkanaptárban a legfontosabb információkat a jövő évi munkanapokkal kapcsolatosan. Ha bizonytalan a munkaidőben, munkabérben vagy akár a bérszámfejtésben, forduljon hozzánk bizalommal, mi segítünk. Részletekért kattintson ide!

2017-es munkanaptár

munkanaptár, munkaügy, munkaügyi tanácsadás, munkajog, bérszámfejtés, munkaügyi audit, munkaügyi jogi perek, munkaügyi képviselet

Kérdése van? Keressen bennünket elérhetőségeinken vagy kattintson ide.