Monthly Archives :

január 2017

cafeteria 2017

Hogyan válasszunk jó könyvelőt? Cikksorozatunk 2. része

576 384 Inwork

Hogyan válasszunk könyvelőt?

Legyen bármely – magunktól idegen – szakma képviselőjére is szükségünk, nehéz feladat elé állít minket a megfelelő szakember kiválasztása. Hiszen, ha kellő mélységben ismernénk az adott szakterületet, akkor magunk is megoldhatnánk a felmerült problémákat. Amilyen nehéz egy könyvelőnek megfelelő asztalost választania, hasonló kihívást jelent egy vállalkozónak vagy magánszemélynek a vállalkozása számára megfelelő könyvelő kiválasztása.

Négy részes cikkünk második részében a legfontosabb objektív körülményeket vesszük szemügyre, amelyek áttekintése esélyt adhat vállalkozásunk számára legjobb könyvelő megtalálására.

A megfelelő könyvelőt megtalálni stratégiai döntés a vállalkozás sikere szempontjából, biztos háttérként segíti a vállalkozást, néha – például pályázati vagy hitel ügyekben – közvetlenül is hozzájárul annak túléléséhez, fejlesztéséhez, likviditásának biztosításához.

Kézenfekvő a rokonok, ismerősök, általunk sikeresnek tartott vállalkozók ajánlására hagyatkozni a könyvelő keresése során. Ilyenkor tartsuk szem előtt, hogy az általunk megkérdezettek igényei, elvárásai, a konkrét vállalkozás könyvelése során ellátandó feladatok nagyban különbözhetnek a saját elvárásainktól, igényeinktől, a nálunk megoldandó feladatoktól. A tökéletes könyvelő sem alkalmas bármely szakmai feladatra, és amelyik könyvelő szerint Ő igen, abban ne bízzunk meg!

Az alábbi – laikus számára is értelmezhető – objektív körülmények, jelek segíthetnek általános érvénnyel a jó szakember kiválasztásában:

 • Nem egyedül dolgozik

Ez nem azt jelenti, hogy vannak körülötte adatrögzítők, futárok, rendszergazda stb., hanem hogy van vele egyenrangú vagy nála is tapasztaltabb kollégája, aki nem a rokona, nem a magánéleti társa. Ha egészségügyi problémája támad, baleset éri vagy egyszerűen csak hosszabb szabadságra megy, nem fogja tudni ellátni minden esetben konkrét határidőkhöz kötött feladatát.

 • Megfelelő képzettség

A könyvelői munka Magyarországon nem engedély köteles, ám a számviteli beszámolók elkészítéséhez legalább regisztrált mérlegképes könyvelő szükséges. A könyvviteli szolgáltatást végző szakemberek és szakterületük jegyzéke:

https://penzugyiszakkepzes.kormany.hu/nevjegyzek-konyvviteli-szolgaltatast-vegzok

Természetesen magasabb – adótanácsadói vagy könyvvizsgálói – képzettséggel is el lehet látni könyvelő feladatokat, ezen szakemberek jegyzéke:

https://www.mkvk.hu/kereses/tagok

Szükség lehet kiegészítő szakmai jogosítványok – például IFRS szakvizsga – meglétére is, ezeket ugyancsak a fenti adatbázisokban találjuk meg.

 • Rendelkezésére állnak a feladat elvégzéséhez minimálisan szükséges eszközök, feltételek
 • számítógép, nyomtató, internet kapcsolat
 • könyvelő szoftver
  • hivatalosan megvásárolt, folyamatosan frissülő könyvelő szoftver, amely legalább az alábbi modulokkal rendelkezik:
   • főkönyv
   • pénztár
   • bank
   • vevő
   • szállító
   • valuta-deviza tételek kezelése
   • befektetett eszköz modul
 • hatályos jogszabályok teljeskörű, folyamatosan frissülő adatbázisa
 • Komplex megoldás nyújtása

Ügyfélként legtöbben a „könyvelés” témakörébe sorolunk szakmailag igen különböző területeket, amelyek szakembereire adott esetben szükségünk lehet. Ezek a következők:

 • könyvelés, üzletvitel,
 • bérszámfejtés, munkaügy,
 • könyvvizsgálat, adótanácsadás,
 • ügyvédi, közjegyzői feladatok,
 • tűz- és munkavédelem,
 • üzemorvos.

Olyan könyvelőt válasszunk, aki igény esetén a fenti – jelenleg talán nem is, de a jövőben esetleg szükséges – feladatok ellátására felelősen tud megfelelő és reális áron dolgozó szakembert ajánlani. Ebben az esetben egyszerre kerül le vállunkról ezen szakemberek kiválasztásának felelőssége és probléma esetén elkerülhető a fenti szakemberek „egymásra mutogatása” is, ami ugyancsak gyakori probléma.

 • Könyvelői szerződés

Az elvégzendő könyvelési munkára kötendő szerződés tervezete is komoly támpont a könyvelő szakmai igényességének megítélése szempontjából.

Ha könyvelőnk a saját szerződésében

 • pontatlanul fogalmaz,
 • sok helyesírási hibával,
 • elavult jogszabályi hivatkozásokkal (pl. 1959. évi Ptk, 1992. évi Munka Törvénykönyve) dolgozik,
 • hiányoznak a szerződésből a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó ügyfél azonosítási részek,
 • nem vállalja a személyes képviseletet a könyvelést, bérszámfejtést ellenőrző hatóságok előtt, azaz nem áll ki saját munkájáért sem,

hogyan várhatnánk, hogy vállalkozásunk könyvelői feladatainak ellátása során a megfelelő szakmai igényességgel és körültekintéssel jár majd el?

Négy részes cikkünk harmadik részében a legfontosabb szubjektív tényezőket vesszük szemügyre, amelyek áttekintése esélyt adhat vállalkozásunk számára legjobb könyvelő megtalálására.

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, kihelyezett bérszámfejtés, bérszámfejtés olcsón, bérszámfejtés gyorsan, tűzvédelem, munkajogi képviselet

Miért fontos jó munkavédelmi képviselőt választani cégünknél?

1000 678 Inwork

Munkavédelmi Képviselő

Az Mvt. 70/A. §-ának módosításával jelentősen bővül azon munkáltatók köre, ahol munkavédelmi képviselőt kell választani. A módosított szabályozás alapján azon munkáltatóknál, ahol a munkavállalók létszáma legalább 20 fő (az eddigi 50 fővel szemben), ott munkavédelmi képviselő választást kell tartani. A törvénymódosítás hatályba lépését, vagyis 2016. július 8-át követően fél éven belül meg kell tartani a munkavédelmi képviselő választást azon munkáltatóknál, ahol még nincs választott munkavédelmi képviselő. Egyéb esetben a megváltozott szabályokat a mandátum lejáratát követő választásnál kell alkalmazni.A választás lebonyolítása továbbra is a munkáltató kötelezettsége.
Amennyiben a munkáltatónál kötelező munkavédelmi képviselőt választani, de a választást a munkáltató nem szervezi meg, vagy a választást ugyan megszervezi, de nem biztosítja a megválasztott munkavédelmi képviselő működési feltételeit, úgy a munkáltatót a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírsággal sújtja.

Ki választható munkavédelmi képviselőnek?

Minden olyan, az adott területen dolgozó munkavállaló, aki:

 • legalább hat hónap munkaviszonnyal rendelkezik a cégnél
 • nem gyakorol munkáltatói jogot, illetve nem lát el a munkáltató megbízásából munkavédelemmel kapcsolatos feladatot,
 • nem közeli hozzátartozója a munkáltató vezetőjének,
 • nem tagja a választási bizottságnak,
 • cselekvőképes (pl. betöltötte a 18. életévét).

A munkavédelmi képviselőt titkos szavazással 5 évre választják. Amennyiben a munkáltatónál legalább 3 munkavédelmi képviselő van, úgy létrehozhatnak munkahelyi munkavédelmi bizottságot. Ekkor a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat a bizottság gyakorolja.

Ha a munkavállalók létszáma 20 főnél kevesebb, úgy nem kötelező, de választható munkavédelmi képviselő. A választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezheti. A választás lebonyolítása ebben az esetben is a munkáltató feladata. Amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő megválasztására, a munkáltatónak a munkavállalókkal közvetlenül kell tanácskoznia.

Ajánlatkérésével forduljon hozzánk bizalommal! Ajánlatkérést ide kattintva közvetlenül is küldhet számunkra.

inwork - munkaügyi megoldások, munkaügyi audit, bérszámfejtés, könyvelés, adótanácsadás, kihelyezett bérszámfejtés, bérszámfejtés olcsón, bérszámfejtés gyorsan, tűzvédelem, munkajogi képviselet

Hogyan válasszunk jó könyvelőt?

600 400 Inwork

Cikksorozatunk 4 részében arra keressük a választ, hogyan is keressünk és hogyan találjuk meg a számunkra legoptimálisabb könyvelőt.

Hogyan válasszunk könyvelőt? 1. rész

Legyen bármely – magunktól idegen – szakma képviselőjére is szükségünk, nehéz feladat elé állít minket a megfelelő szakember kiválasztása. Hiszen, ha kellő mélységben ismernénk az adott szakterületet, akkor magunk is megoldhatnánk a felmerült problémákat. Amilyen nehéz egy könyvelőnek megfelelő asztalost választania, hasonló kihívást jelent egy vállalkozónak vagy magánszemélynek a vállalkozása számára megfelelő könyvelő kiválasztása.

Négy részes cikkünk első részében – kilépve a könyvelői szerepből – azokra az esetekre hívjuk fel a figyelmet, amikor magunk is jó eséllyel el tudjuk végezni a könyvelőre váró feladatokat.

Magánszemélyként vagy céget alapítva több olyan adózási forma áll rendelkezésre, amelyek viszonylag alacsony adminisztrációs teherrel és egyszerű, könnyebben átlátható adózási feladatokkal járnak.

Ezek közül a leggyakoribbak:

Magánszemélyként:

 • munkavállalóként az SZJA bevallás elkészítése,
 • ingatlan bérbeadói tevékenység,
 • őstermelői tevékenység,
 • egyéni vállalkozás KATA (kisadózó vállalkozások tételes adója) vagy EVA (egyszerűsített vállalkozói adó) hatálya alatt

Cégek számára, amennyiben nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá:

 • Bt (betéti társaság) vagy Kkt (közkereseti társaság) KATA hatálya alatt,
 • Bt, Kkt vagy Kft. EVA hatálya alatt

A tájékozódáshoz megfelelő kiindulási pont lehet az internet, de semmiképpen sem javasoljuk a különböző, közösségi médiában keringő és/vagy a keresők által feldobott információk, megoldások azonnali alkalmazását. Ezek akár helytálló információkat is tartalmazhatnak, azonban ennek eldöntésére kívülállónak nem igazán van módja. Tegyünk egy próbát, üssük be bármely internetes keresőbe azt, hogy „az igazi bajai halászlé”. Józan ésszel csak egy lehet(ne), ám a Google jelenleg mintegy 16.000 – közel sem egyforma – találatot ad ki, ezek között biztosan ott van az „igazi” recept is, csak hát melyik?

Léteznek az adózás területén is megbízható, folyamatosan frissülő szakmai tartalommal rendelkező internetes tartalmak, ezek azonban többnyire nem ingyenesek. Kiindulási pontként az adóhivatal (NAV) internetes oldalát javasoljuk, ahol folyamatosan követve a jogszabályi változásokat az összes, fentebb említett témában megtalálhatóak a minden fontos részletre kiterjedő információs füzetek:

http://www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz

Amennyiben ezek átolvasása után is maradnak kérdéseink, esetleg bizonytalanok vagyunk bármely témában, nyugodtan keressük fel a NAV bármely ügyfélszolgálatát, ahol a szükséges nyomtatványok kitöltésében is szívesen és teljesen ingyenesen kaphatunk segítséget.

http://www.nav.gov.hu/nav/ugyfelszolg

Az adók befizetésére szolgáló bankszámla számokat a

http://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/szamlaszamok

címen, míg az engedély-, vagy bejelentés köteles tevékenységeket a

http://engedelykoteles.mkik.hu/

oldalon találjuk meg.

Szükségünk lesz továbbá egy ügyfélkapu hozzáférésre,

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio

ezt egyébként az adózáson kívül további ügyek intézésére is fel tudjuk majd használni.

Mint a cikkben leírtakból is kiderül, az egyszerűbb adózási feladatok is igényelnek némi utána olvasást és a jogszabályi változások folyamatos követését, internet kapcsolatot és a számítógép kezelésének felhasználói szintű ismeretét.

Amennyiben ezek feltételek nem, vagy csak részben állnak rendelkezésre, esetleg nincs kedvünk vagy időnk ezzel foglalkozni, nyugodtan fordulhatunk szakemberhez, aki – ha megfelelően választottunk – segít eligazodni a teendők között.

Négy részes ismertetőnk második részében a legfontosabb körülményeket vesszük szemügyre, amelyek áttekintése esélyt adhat vállalkozásunk számára legjobb könyvelő megtalálására.

áfa csökkentés vendéglátás

Kedvezményes ÁFA kulcs a vendéglátásban

370 245 Inwork

18 %-os ÁFA kulcs alkalmazása a vendéglátásban 2017. 01. 01-től

Az ÁFA törvény 2017. 01. 01-én életbe lépő változása alapján 18 %-os ÁFA kulcsot lehet alkalmazni a vendéglátó szolgáltatás keretében az eddigi lehetőségeken túlmenően az alábbi esetekben:

– ételekre,
– helyben készített, nem alkohol tartalmú italokra (pl. kávé, tea, limonádé, helyben facsart, préselt, turmixolt zöldség- és gyümölcslevek, smoothiek, shake-ek, post-mix üdítő italok),

amennyiben az alábbi két feltétel EGYIDEJŰLEG teljesül:

 1. A 27 % ÁFA-s forgalomtól elkülönítetten, tételesen szerepelnek a fogyasztási árak feltüntetésével a 18 %-os ÁFA kulccsal értékesített termékek a vendég által kapott bizonylaton. (A pénztárgépbe mehet két tételben, ÁFA helyesen, elég a szolgáltatást kísérő bizonylaton szerepeltetni a megosztást. Persze, csak ha van külön ilyen, ha nincs, akkor a pénztárgépbe kell tételesen beütni.)
  és
 2. A vendég fogyasztása éttermi szolgáltatás (SZJ 55.30.1) keretében valósul meg, azaz a vendég helyben, asztalnál, bárpultnál, pultnál ÜLVE fogyasztja el az ételeket és/vagy a helyben készített, nem alkohol tartalmú italokat az alábbi üzletek valamelyikében:
  – melegkonyhás étterem, vendéglő, söröző, pizzéria, bisztró, kifőzde, büfé, stb.
  – ételeket is kínáló kávézó, büfé, cukrászda
  – gyorsétterem, önkiszolgáló étterem
  – vasúti étkező kocsi, hajó

18 % ÁFA kulcsot lehet alkalmazni:

 • 2017. január 1-től, ha a vendég a helyben, asztalnál, bárpultnál, pultnál ÜLVEfogyasztott étel, helyben készített, nem alkohol tartalmú ital helyben el nem fogyasztott részét elviszi,
 • 2011. július 1 óta a cukrászsütemények (és más 18 %-os adómérték alá tartozó termékek) értékesítésekor, amennyiben azokat elvitelre értékesítik, és a csomagoláson, eldobható evőeszközökön, poháron kívül semmilyen egyéb szolgáltatást nem nyújtanak a vevőnek.

NEM 18 % ÁFA kulcs alá tartozó értékesítés továbbra sem:

 • a 27 %-os ÁFA kulcs alá tartozó ételek és helyben készített, nem alkohol tartalmú italok értékesítése, ha a vendég az ételt, helyben készített, nem alkohol tartalmú italt elvitelre kéri, még akkor sem, ha közben meggondolja magát, leül, és helyben megeszi, megissza,
 • ha az ételt, helyben készített, nem alkohol tartalmú italt a vendég helyben, de pultnál vagy könyöklőnél ÁLLVA fogyasztja el,
 • 2.) pontban megjelölt üzleteken kívül tartott rendezvényeken történő étel, helyben készített, nem alkohol tartalmú ital értékesítés,
 • az étel, helyben készített, nem alkohol tartalmú ital házhoz szállítása,
 • a teljes fogyasztás ellenértéke, amennyiben nincs elkülönítetten feltüntetve a 18 %-os ÁFA kulcs alá tartozó bevétel adóalapja.

Részletesebben információkat a NAV weboldalán olvashatnak, az alábbi linkeken:

 1. 12. 07-én

Milyen feltételek mellett alkalmazható az étkeztetési (vendéglátó) szolgáltatások nyújtása során a 18 %-os kedvezményes adómérték 2017. január 1-jétől

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/afa080101_hatalyos

és a

 1. 06. 28-án

A cukrászsütemények (és más 18 %-os adómérték alá tartozó termékek) értékesítésekor alkalmazandó adómérték változása 2011. július 1-jétől az éttermi, vendéglátó-ipari szolgáltatásnyújtás keretében történő kiszolgálás esetén

http://nav.gov.hu/nav/archiv/adoinfo/afa/cuki_110628.html

címen megjelent tájékoztatókban.